„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský

Kde byla knihovna dříve?

Do roku 1997 byla knihovna umístěna v budově kampeličky. Po přestavbě budovy na obecní byty byly knihy přestěhovány do místnosti na obecním úřadě, která slouží i k vítání občánků a jako volební místnost.

Kde je knihovna dnes?

Od července 2010 se obecní knihovna nachází v budově prodejny, nyní zde najdete i obecní úřad. Do knihovny se dostanete zadním vchodem.

Pokud se chcete dozvědět něco z ještě starší historie knihovny v Prasku, stačí se podívat na Zajímavost.