„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský

Jako technický tvůrce a programátor těchto stránek cítím povinnost vysvětlit a osvětlit technickou stránku věci.
Webový framework - Iris
Certifikační autorita - Let’s Encrypt

Dalším bod, který cítím, že je třeba obhájit, je responzivnost webu. Na toto téma byla vedena dlouhá diskuze a nepodařilo se mě, jako technickému autoru stránek, prosadit elegantní přístupnost na všech zařízeních. Je pravda, že nejspíše na tyto stránky nebude příliš přístupů z tabletů a chytrých telefonů a že by to změnilo požadovaný vzhled. Ovšem pokud se najde více lidí, kteří se ozvou s požadavkem na přístupnost z tabletu nebo telefonu, tak se dá vše změnit.

Co se týče vzledu, jsem pouze nástroj, který se pokouší tvořit tak, jaký je požadavek a plnit přání zadavatele.

Slovo na závěr
Závěrem bych chtěl upozornit, že toto je jakási první verze stránek, nejsme vázáni takřka ničím a má sloužit hlavně a primárně čtenářům. Tudíž jakékoli připomínky, nápady, upozornění jsou vítány a pokud to bude jen trochu reálné, tak budou i uskutečněny. Lze změnit či upravit takřka cokoli a je jen na vás, čtenářích, co si budete přát.