„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský
Nejprve bych chtěl poděkovat Roští.cz, s.r.o. za poskytnutí hostingu pro tyto stránky a samozřejmě mnoho rad při spouštění. Poděkování patří i Martinu Janotovi za velkou a hlavně bleskovou pomoc při sestavování seznamu knih. Pak také všem, kteří nesobecky darovali nebo dlouhodobě zapůjčili knihy. A rozhodně paní Frambergové za konzultace, rady a neochvějnou trpělivost. A mé osobní poděkování patří Alexandře Chamrádové za tolerování práce v noci a až příliš časté žádosti typu "Co si o tom myslíš?" a také drobné, leč pro mne neocenitelné práce a korekce. A v neposlední řadě také OÚ Prasek za materiální podporu.