„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský

Z historie knihovny
Vážnější historie naší knihovny začíná rokem 1921, nejspíše v reakci na založení ČSR. Tímto nechci tvrdit, že to byl první pokus o jakousi osvětu. Již dříve, v druhé polovině 19. století byl založen Osvětový spolek, který měl plnit přesně to, co měl v názvu. Bohužel pro nezájem po několika letech ukončil svoji činnost.

Knihovna začínala celkem skromně, leč postupem času byla snaha o rozšíření knihovního fondu, která se více či méně dařila. Podrobné údaje naleznete v přiložené tabulce. Ostatně tato statistika není ničím vyjímečná od ostatních knihoven a odráží dobu. Nikoho asi nepřekvapí přísná kontrola za dob protektorátu, vyřazování "Nevhodné literatury" a povinný nákup doporučené literatury. Stejná situace se opakovala při každé změně režimu, ať při osvobození či po únorové revoluci. Vždy se "vyšší" místa snažila ovlivnit myšlení čtenářů odstraněním nevhodné literatury či přímo omezením na knihy režimu vhodné. Z těchto statistik je to více než dobře znatelné.

Do roku 1932 byl knihovníkem Jan Vávra, poté Jan Jandera, nejčastějším dárcem knih byl František Belihar. který byl i dalším knihovníkem od roku 1936.

Rok

Počet knih (celkem)

Koupeno

Dar

Počet čtenářů

Výpůjčky

1921

42

   

48

294

1922

57

   

35

227

1923

68

   

43

214

1924

94

19

7

43

415

1925

113

16

3

39

437

1926

158

37

1

47

506

1927

190

26

6

64

852

1928

199

8

1

69

827

1929

227

25

3

   

1930

255

23

5

62

716

1931

288

18

15

62

683

1932

         

1933

305

17

 

80

714

1934

371

39

 

57

365

1935

405

41

 

106

561

1936

438

   

86

1114

1937

452

   

85

1926

1938

474

   

65

1184

1939

486

   

54

905

1940

472

       

1941

         

1942

368

1

19

30

568

1943

365

 

4

35

538

1944

400

   

86

579

1945

521

   

46

414

 

Tento graf znázorňuje počet čtenářu, knih a výpůjček v knihovně mezi lety 1921 - 1945. Chybějící údaje nejsou nijak propojeny. Po i jen letmém prozkoumání grafu je patrné, že i na malé obecní knihovně je znám politický dopad doby (snížení či zvýšení počtu čtenářů, omezení knih, atd.)


Graf